กฎเกณฑ์ต่าง ๆ: อ่านข้อตกลงผู้ใช้

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของเว็บไซต์เราหรือนโยบายของเว็บ โปรดติดต่อเรา

เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย โปรดอ่านทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 212avporn.com ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน เพราะการใช้บริการเว็บไซต์ของเราจะขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงของท่าน ในรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสมัครสมาชิกและสมัครบริการของเว็บไซต์

ทำการยอมรับข้อตกลงและข้อกำหนดที่แสดงไว้ โดยการอ่านและทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์อย่างละเอียด ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมาก พร้อมกับตกลงเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีร่วมกัน โดยคำนิยามเฉพาะทางในส่วนของกฎเกณฑ์และข้อกำหนด มีดังต่อไปนี้

– คำที่หมายความถึง ผู้ใช้งาน ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกและบริการ ได้แก่ “ท่าน, ของท่าน, ผู้ใช้งาน”

– คำที่หมายถึง www.224avporn.com ได้แก่ "เรา, ของเรา, เว็บไซต์, บริษัท" 

กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของผู้ใช้งานทั้งหมดของ www.224avporn.com รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะมี “บริษัท” เป็นผู้ดำเนินการเสมอ

"เรา" สามารถทำการแก้ไขข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยขึ้นกับการพิจารณาของเรา หากผู้ใช้งานต้องการเข้ามาใช้งาน ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบกฎเกณฑ์และข้อกำหนดด้วยตัวเอง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ปรากฎในตอนนั้นเป็นข้อมูลล่าสุดและสอดคล้องกับเวอร์ชันที่ท่านกำลังใช้งานอยู่

กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของ www.224avporn.com

1. ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป กรณีที่เป็นผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องใช้งานภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง (เช่น พ่อ-แม่) ตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งาน

2. เว็บไซต์ของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือยุติการเผยแพร่ วิดีโอหรือภาพยนตร์ที่แสดงบนเว็บไซต์ได้ทุกเวลา รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของวิดีโอบนเว็บไซต์ได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว

3. สมาชิกของเว็บไซต์นั้นได้สิทธิ์สามารถยกเลิกสมาชิกได้ตลอด แต่ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับคนอื่นได้ ทางเราให้สิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูล หรือเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความบันเทิงส่วนตัว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้ และทางเราจะไม่อนุญาตให้คัดลอก บันทึก เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ รวมถึงการออกแบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพราะทุกการออกแบบมีสิขสิทธิ์ ทำให้ได้รับการคุ้มครองเพราะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

4. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา และภาพกราฟิกที่มีสัญลักษณ์ของเครื่องหมายการค้า (โลโก้) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของ www.224avporn.com รวมถึงบริษัทในเครือ และภาคีของ www.224avporn.com เนื้อหาทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ขอให้ท่านไม่จับภาพเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ที่ปรากฏบน www.224avporn.com 

5. เมื่อผู้ใช้งาน ได้เข้าเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา จะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทโดยตรง เนื่องจาก www.224avporn.com ไม่ได้เป็นผู้สร้างภาพยนตร์ที่ลงในเว็บไซต์ แต่เป็นการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ ที่ทางงานเว็บไซต์ของเราได้ลงวิดีโอไว้เพื่อสร้างความบันเทิงส่วนบุคคล ดังนั้น จะถือว่าเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ผิดศีลธรรม ไม่เหมาะสม อันเป็นการล่วงละเมิด และจะไม่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเว็บไซต์ 

ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่รับรองเนื้อหา หรือคำแนะนำที่ไม่ใช่ของบริษัทที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.224avporn.com ดังนั้นเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุไม่พึงประสงค์ ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของทางบริษัทไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น